Contact Info
Phone: 881 543 666
mgr Kamil Maj

CEO spółki kształcącej w wielu różnych dziedzinach, wykładowca akademicki studiów podyplomowych «Monitorowanie i koordynacja badań klinicznych» «MBA w ochronie zdrowia»