Usługi rozwojowe

Usługi Rozwojowe

Świadczymy usługi rozwojowe w ramach zleceń komercyjnych, również w ramach projektów unijnych. Jako fintech specjalizujemy się w wykonywaniu „pod klucz" stanowisk dydaktycznych na życzenie placówek dydaktycznych oraz tworzeniu autorskich rozwiązań crosoverowych w edukacji, m. in. poprzez dedykowane rozwiązania programistyczne. Nasi wykładowcy pracowali dla szeregu państwowych uniwersytetów jako pracownicy naukowi oraz zewnętrzni trenerzy.
Angażujemy się również w organizacje eventów kulturowych, w tym uznawanych za tzw. produkt regionalny jak na przykład „Dni Jakuba Wędrowycza". Korzystając z własnych zasobów ludzkich tworzymy analizy na styku polskiego rynku gier komputerowych i polskiego rynku wydawniczego. Nasze szkolenia słyną też z rozwiązań autorskich jak „live cooking".